News Update :
Home » , , , , , » Začíname školu zdravia

Začíname školu zdravia

Penulis : Unknown on utorok 14. apríla 2015 | 13:57

Prednášková prax mi stále potvrdzuje, že ľudia sa veľmi chcú obohatiť o vedomosti, ktoré sa týkajú používania bylín v kuchyni alebo ako liečiv, o spôsobe stravovania, o iných postojoch k sebe samému či k okoliu. Takto ponímané témy sa nezmestia do hodinových prednášok, preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku, a to formou školy, kde je možnosť spojiť všetky témy, ktoré ľudí zaujímajú do celkov ako fytoterapia, dietetika, psychohygiena... atď.

Táto škola je určená záujemcom, ktorí chcú získať ucelený pohľad na svet zdravia. Ide nám o človeka ako celok, a to z pohľadu zdravej životosprávy, možností samoliečenia a jednoduchej praxe ako si vedieť pomôcť. Škola poskytne množstvo praktických receptov a návodov pri oslabení organizmu, ochoreniach, ako aj prevencii chorôb.

Škola je vhodná pre každého záujemcu o zdravý životný štýl, aby si prehĺbil svoje znalosti z holistického prístupu k svojmu zdraviu.

Škola na tému Cestou zdravia, vám dá mnohé odpovede na otázky súvisiace so vznikom ochorení, liečenia a prevencie. Máme za to, že diskusiami na danú problematiku si rýchlejšie osvojíte základné princípy ako žiť zdravo.

Prečo navštíviť školu Cestou zdravia
Pokračovanie

 
Share this article :

Zverejnenie komentára

Používa službu Blogger.
 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger