News Update :
Home » , , , » Plzeň – Evropské hlavní město

Plzeň – Evropské hlavní město

Penulis : Laco Zachar on piatok 1. augusta 2014 | 8:09

Barokní památky Plzeňského kraje ožijí v létě autentickou dobovou hudbou, divadlem, chutěmi i ohňostroji.
 Autentickou dobovou hudbu, divadlo, ohňostroje, iluminace, poutě, chutě i vůně
- prostě baroko všemi smysly - zažijí v červenci a srpnu návštěvníci více než dvou
desítek památek Plzeňského kraje. Postupně od 3. července do 24. srpna během šesti
prodloužených víkendů od čtvrtka do neděle ožijí zámky, kláštery, kostely i krajina na
dvaceti čtyřech místech v šesti západočeských regionech festivalem nazvaným “6 týdnů
baroka”. “Vůbec poprvé v takové šíři a podobným zážitkovým způsobem představíme
široké veřejnosti památkové skvosty z tohoto období, které jsou jedním z největších
bohatství Plzeňského kraje,” říká autorka celkového konceptu festivalu Kateřina
Melenová ze společnosti Plzeň 2015 o.p.s., která festival připravuje ve spolupráci s
místními partnery, majiteli objektů a řadou odborníků. Letošní program je ochutnávkou
zážitků, které příští rok čekají na návštěvníky ještě rozsáhlejšího festivalu 9 týdnů
baroka, který na těchto i dalších místech proběhne v rámci projektu Plzeň - Evropské
město kultury v létě 2015.
„9 týdnů baroka se v roce 2015 stane nejrozsáhlejším festivalem barokní kultury u
nás. Představí v devíti oblastech Plzeňského kraje, které odborníci vytipovali jako unikátní
svébytné celky, během devíti letních týdnů přes šedesát nejdůležitějších památek a míst,”
láká Kateřina Melenová.
“Ministerstvo kultury oceňuje fakt, že se projekt Plzeň-Evropské hlavní město kultury
2015 svými aktivitami neomezí pouze na samotné statutární město Plzeň, ale že díky
participaci Plzeňského kraje vstoupí do mnoha dalších míst regionu. Programová linie „
Západočeské baroko“, v jejímž rámci se v letošním roce uskuteční též dílčí projekt 6 týdnů
baroka 2014 a v roce příštím 9 týdnů baroka 2015, má z pohledu Ministerstva kultury
dva zásadní přínosy: Soustředí atraktivním způsobem pozornost široké veřejnosti na
často zcela opomíjené, nicméně hodnotné barokní památky, a vytvoří síť spolupráce mezi
subjekty, které spolu doposud v oblasti kultury nebyly v takové šíři zvyklé spolupracovat.
Je-li v rámci této spolupráce kladen důraz na aktivity místních partnerů, je zde naděje,
že „týdny baroka“ posílí a zkvalitní vztah místních společenství ke kulturnímu dědictví, který
se přetaví nejen v konkrétní péči o památky, ale i trvalý zájem o jejich další společenské
využívání. Projekty, které mohou přinést nový život dosud opomíjeným památkám, mají
naši plnou morální podporu,” říká náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.
 Letošní ročník otevře na zámku v Nebílovech 3. července komponovaný večer
dobových zábav Barokní noc s vůněmi a chutěmi baroka, symfonickým koncertem a
originálním ohňostrojem Teatrum pyrotechnicum. Tento víkend dále návštěvníky zavede
například do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, do barokní krajiny v okolí
Spáleného Poříčí, barokního špejcharu i ke kapli a zázračné studánce ve Vrčeni. Vystoupí
například cimbalista Jan Rokyta se souborem pro starou hudbu Solamente Naturali nebo
perkusionista Miloš Dvořáček. “Na všech místech nebude chybět znamenitá kuchyně,”
dodává Kateřina Melenová.

Program klatovské oblasti zahájí 10. července Galerie Klatovy Klenová na dvou
místech: v centru Klatov v Domě U bílého jednorožce a v pozdním odpoledni na hradě
Klenová. Během Barokní noci krajinu u Chudenic ozáří mimo jiné dobový ohňostroj
Teatrum pyrotechnicum. “Dále se program přesune do Klatov, kde budou připraveny
kostýmované prohlídky jezuitských katakomb, premiéry dobového jezuitského divadla
studentů místních škol nebo provedení Oratoria F. X. Brixiho v podání Kolegia pro duchovní
hudbu,” uvádí Kateřina Melenová.
Týden na Plánsku a Tachovsku proběhne v čase svatoannenské pouti. Barokní noc
v Tachovském muzeu 24. července představí v bývalém františkánském klášteře a okolí
dva významné tachovské rodáky: varhanáře Vincence Gartnera a malíře Eliáše Dollhopfa.
U kostela sv. Anny u Plané bude také připraven program s dobovou atmosférou - tradiční
řemesla, barokní kuchyně, hudba, divadelní představení Kouzelná flétna a kulturní Autobus
2015. V zaniklé obci Výškovice nedaleko Chodové Plané, kterou si vybrali pro svoji dílnu
krajinářští architekti, aby vytvořili v rámci projektu Recovering landscape novou vizi pro
vysídlené území, proběhne koncert kytaristy Vladimíra Václavka. V neděli pak ožije kostel v
Brodě nad Tichou hudebním recitálem.
Oblast Stříbro a Konstantinovy Lázně se představí v době konání Zahradních
slavností ve Svojšíně. Program zde začne 31. července pěším výletem po barokních
památkách a Barokní nocí s večerními iluminacemi a ohňostrojem na návsi v Cebivi před
kulisou chátrajícího zámku. “Dále pak navštívíte Santiniho kapli Sv. Václava a Vojtěcha v
Ostrově u Stříbra, zámeckou slavnost ve Svojšíně, zážitkový program na obnovené cestě
mezi malebným městem Úterý a Vidžínem nebo Barokní noc v Kladrubech s tanečním
představením Andrey Miltnerové Barokní tělo odhaleno, které se odehraje přímo v
klášterním kostele od stavitele Jana Blažeje Santiniho,” doplňuje Kateřina Melenová. Večer
v Kladrubech opět zakončí dobový ohňostroj Teatrum pyrotechnicum.
Program v oblasti Plasy – Kralovice - Radnice, který proběhne v době konání plaské
pouti, začne 14. srpna otevřením nové naučné stezky po jedné z nejslavnějších starých
poutních cestě spojující dvě stavby vytvořené stavitelem Janem Blažejem Santinim -
cisterciácký klášter v Plasích a poutní kostel v Mariánské Týnici. Program tohoto víkendu
dále nabídne například zastávku na rodinné farmě u Mokošů, Barokní noc v Radnicích
s hudbou a lidovým barokním divadlem, iluminacemi a ohňostrojem u kaple od Kiliána
Ignáce Dientzenhofera na Kalvárii, dále koncert souboru Barocco sempre giovane v
nově zrekonstruovaném poutním kostele v Mariánské Týnici nebo recitál světově
renomovaného varhaníka Edoarda Bellottiho v klášterním kostele v Plasích.
Program posledního barokního týdne na Manětínsku začne 21. srpna v půvabném
městečku Rabštejn, kde v kostele Panny Marie Sedmibolestné zazní varhany a svíce osvítí
barokní alej do dvora Vranova. V rámci víkendu se také otevře zahrada zámku v Manětíně
v rámci poslední stylové Barokní noci, kdy například soubor Victoria ve spolupráci se
souborem En Garde! provede madrigalovou komedii L‘Amfiparnaso a noc osvítí závěrečný
ohňostroj Teatrum pyrotechnicum. “Těšte se také na koncert u kaple v zaniklé obci Račín,
pouť přes Březín do Nečtin s iluminovanou cestou ke Kapli svaté Anny s koncertem Oldřicha
Janoty. Tečku za letošním festivalem udělá koncert Lukáše Vendla & Harmonia Delectabilis v kostele sv. Barbory v Manětíně,” uzavírá Kateřina Melenová.
V roce 2015 pak k těmto oblastem přibydou do programu 9 týdnů baroka také
památky v okolí Domažlic, Sušice, Chotěšova a Přeštic.
Přesný program 6 týdnů baroka najdou zájemci na www.plzen2015.cz/baroko.
Vstupenky na koncerty, divadelní a taneční vystoupení jsou v předprodeji na portále
Plzeňská vstupenka, pohybují se v cenách od 80 do 290 korun dle místa a interpreta.

Data a lokality 2014:
3.7. - 6.7.: oblast Nepomuk / Spálené Poříčí
10.7. - 13.7.: oblast Klatovy
24.7. - 27.7.: oblast Tachov /Planá
31.7. - 3.8.: oblast Kladruby / Stříbro
14.8. - 17.8.: oblast Plasy / Mariánská Týnice
21.8. - 24.8.: oblast Manětín / Nečtiny


6 TÝDNŮ BAROKA 2014: 24 dnů programu v 24 lokalitách v červenci a srpnu 2014
9 TÝDNŮ BAROKA 2015: v 9 letních týdnech v 9 oblastech Plzeňského kraje = 63 dnů
programu v 63 lokalitách v červenci a srpnu 2015

Plzeňský kraj v přijatém memorandu o spolupráci na projektu EHMK 2015 deklaroval
participaci na stěžejním projetu v rámci regionální programové linie “Západočeské baroko”
a významné zapojení kulturních institucí zřizovaných Plzeňským krajem. Na projektu
participují zejména Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum
Českého lesa v Tachově, Galerie Klatovy-Klenová a Muzeum a galerie severního Plzeňska v
Mariánské Týnici. Ze svého rozpočtu podpoří Plzeň 2015, o. p. s., při realizaci projektu 6 a
9 týdnů baroka v rámci 1. výzvy z dotačního programu Finanční podpora Plzeňského kraje
nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 dotací v objemu 300 tis.
Kč pro rok 2014 a 3.310 tis. Kč pro rok 2015. Ostatní realizátoři zapojeni do projektu 6 a 9
týdnů baroka budou podpořeni dotací v celkovém objemu 280 tis. Kč v roce 2014 a 600 tis.
Kč v roce 2015. V rámci 2 výzvy vyhlašované na podzim 2014 mohou být podány žádosti o
další podporu na projekty uskutečněné v r. 2015.

PROGRAMOVÍ PARTNEŘI:
zámek Nebílovy - Národní památkový ústav www.zamek-nebilovy.cz/
Mikroregion Nepomucko http://www.nepomuk.cz/cs/mikroregion-nepomucko
město Spálené Poříčí www.spaleneporici.cz
Miroslav Anton a ochotnický spolek Štědrý
Galerie Klatovy / Klenová www.gkk.cz
Otisk občanské sdružení www.otisk.org
Klatovské katakomby www.katakomby.cz
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
Muzeum Českého lesa v Tachově www.muzeum.tachov.cz
Share this article :

Zverejnenie komentára

Používa službu Blogger.
 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger